Τεκμήρια: Δημογραφικά

A/A ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 1832 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1832 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΤΑ POUQUEVILLE