Άτλας1821

Ο «Άτλας 1821» είναι ένα ψηφιακό εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών για τον ελληνικό χώρο και μια εις βάθος χαρτογράφηση του ιστορικού τοπίου της Ελληνικής Επανάστασης και της δημιουργίας του Ελληνικού Κράτους (1821-1852).

Ο άτλαντας υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Βασίζεται στην αξιοποίηση των σημαντικών χαρτών που παρήχθησαν κατά τα κρίσιμα αυτά χρόνια, ως πηγών δεδομένων για τον χώρο (πολιτικό, φυσικό και ιστορικό), και στην ψηφιακή ανακατασκευή τους, μέσω της αποκατάστασης των κύριων πηγών κάθε χάρτη (δρομολόγια και αφηγήσεις ταξιδιωτών και αναφορές απεσταλμένων, τοπογραφικές εξερευνήσεις και υδρογραφικές έρευνες, δημογραφικές εκτιμήσεις, τοπογραφικές και αρχαιολογικές εικόνες) καθώς και των εργασιών που πλαισίωσαν τον σχεδιασμό τους (γεωδαιτικές εργασίες, γεωγραφικές περιγραφές, στατιστικές απογραφές και αρχαιολογικές μελέτες).

Ο Άτλαντας συμπληρώνεται από πρωτογενείς μαρτυρίες για την Ελληνική Επανάσταση, αντλημένες από απομνημονεύματα αγωνιστών και φιλελλήνων, καθώς και εικόνες που παρήχθησαν κατά την εν λόγω περίοδο.